Komponenty domácích elektráren (řazení od modulů k výstupu 230V) » Monitoring, měření » Napěťové monitorovací relé Sirius

Monitorovací relé Sirius 17-275V (1f, DC/AC)

Monitorovací relé Sirius 17-275V (1f, DC/AC)
Vhodné i pro DC solární systémy, umožňuje hlídat například požadované napětí akumulátorrů, připojit odpojit požadovanou zátěž ,externí nabiječ a jiné. Aktuální hodnota měřeného napětí je zobrazena na displeji předního panelu relé.Napájení měřeným napětí
Popularita Popularita
Výrobce SIEMENS GERMANY
Dostupnost Na objednávku
Záruka 24
Kód položky PCE904
Cena bez DPH 2 478,51 CZK
DPH 21 %
Cena s DPH 2 999,00 CZK
ks
  • Podrobný popis


POPIS PRODUKTU

Odzkoušené, přesné napěťové relé Sírius, doporučujeme pro hlídání napětí akumulátorových
bank (od 17V DC), spínaní pomocných nebo hlavních bezpečnostních zátěžových odporníků
větrných turbín a jiné použití. Výhodou je široký rozsah napájecího napětí (měřeného) od 17
do 250V DC/AC, přesnost měření (0,1V), vlastní displej a spolehlivost.

- Vlastní spotřeba: 2W
- Min.měřené napětí: 17V
- Max.měřené napětí: 275V
- Provedení-uchycení: DIN
- Měřené napětí: DC/AC
- Vnější hloubka: 110mm
- Vnější délka/výška: 86mm
- Vnější šířka: 22,5mm
- Proudové zatížení kontaktu relé: 5A


Pracovní napětí relé Sirius může být v rozsahu AC/DC 17 V až 275 V a připojuje se ke svorkám
A1-A2. Toto napětí je zároveň měřeným napětím. Relé je tedy napájeno měřeným napětím,
napájení z externího zdroje pomocného napětí není proto nutné.

Upozornění:
Uvedené hodnoty napětí jsou zároveň max. mezními hodnotami. Kmitočet střídavého napětí
může být v rozsahu 40 Hz až 400 Hz.Relé Sirius monitoruje a měří střídavé nebo stejnosměrné
napětí na svorkách A1-A2 a podle nastavených parametrů vyhodnocuje přepětí (U ),
podpětí (U ) nebo interval hodnot (U , větší a zároveň menší než). Rozsah nastavení
horní mezní hodnoty (přepětí) i dolní mezní hodnoty (podpětí) je 17 V až 275 V.Pokud je
v pracovním režimu připojeno napětí, na displeji je zobrazena skutečná hodnota napětí
a příslušný symbol signalizující vyhodnocování přepětí, podpětí nebo intervalu hodnot
(viz menu strana 5). V případě poruchy údaje na displeji blikají, výstupní obvod (kontakt)
spíná (rozpíná nebo zapíná) v závislosti na zvolených parametrech (viz str. 4):
- NC - rozpínací kontakt
- NO - spinací kontakt

Režim nastavování (SET)
Režim nastavování se zvolí stisknutím tlačítka . po dobu cca 2s.
Hystereze (Hyst)Zamezuje nežádoucímu spínání výstupního obvodu, jestliže skutečná hodnota
napětí kolísá okolo žádané (nastavené) hodnoty. Rozsah nastavení je 0,1 až 150V.
Zpoždění při zapnutí (on Del) Zamezuje spínání kontaktu v okamžiku zapnutí (připojení měřeného
napětí na svorky A1-A2), kdy skutečná hodnota napětí nemusí ještě odpovídat žádané hodnotě napětí.
Zpoždění začíná plynout od okamžiku připojení napětí na svorky A1-A2.Zpoždění při poruše (U Del)
Zamezuje spínání kontaktu, je-li porucha (přepětí, podpětí) krátkodobá, tj. doba trvání poruchy je kratší
než nastavená doba zpoždění.Kontakt spíná teprve po uplynutí tohoto zpoždění.Paměť poruchového
stavu (Mem)

Režim bez paměti poruchového stavu (automatický reset, Mem = no):
- ze stavu porucha (údaje na displeji blikají) se kontakt vrací do původní polohy samočinně, pokud
hodnota napětí opět odpovídá žádané hodnotě s přihlédnutím k hysterezi (Hyst), údaje na displeji
přestanou blikat.Režim s pamětí poruchového stavu (ruční reset, Mem = yes):
- relé zůstává ve stavu porucha (údaje na displeji blikají), i když skutečná hodnota napětí opět
odpovídá žádané hodnotě. Paměť poruchového
stavu se vynuluje buď stisknutím tlačítek .. (UP) a .. (DOWN) současně po dobu 2s, nebo odpojením
napětí od svorek A1-A2.