Firma Solar energy PCE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

- Osvědčení č. 26PV-REMA PV Systém - Fotovoltaické moduly
- Osvědčení č. 0508131413-REMA Systém - nakládání s elektroodpadem.
ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH BATERIÍ / AKUMULÁTORŮ
Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilé baterie/akumulátory.

Spotřebitel má v systému nakládání s bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá s vysloužilou baterií. Stará a nepotřebné baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označeny všechny baterie a symbol může být uveden přímo na samotné baterii, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.Jak se zbavit starých baterií?
- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
- v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu - FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
- v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
- v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
- v místě prodeje na adrese kamenné prodejny Drahelická 53/10, 288 02 Nymburk, Česká republika


Proč recyklovat?
Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).
Předáním baterií na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.
Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:
Obrázek3
Obrázek4